Tangspånga – et særegent byggverk

365 er tallet på de gresskledte øyene som utgjør Røst. Regnes alle grå holmer og skjær med er summen over 1900. Den nordligste og største øya het før i tiden Hjemlandet. Den  er cirka 2.5 km lang og nesten like bred.

Sju andre øyer var bebodd

I dag er navnet Røstlandet, og øya er som de andre øyene, bundet sammen med de andre med veier og fyllinger. I ei beretning av sogneprest Svendsen, heter det at på den tiden han var der på 1800-tallet, var også syv andre øyer bebodde – Skomvær, Sandø, Glæa, Tyvsø, Kaarø, Lyngvær og Stensø. Stavøen og Storfjeldet som sies å ha vært bebodd, var forlatt, ifølge Svendsen.

https://no.wikipedia.org/wiki/Røstlandet

Fra stier til spaservei

Men Svendsen hevder at selv om Røst er flatt, er det ikke så lett å ta seg fram. Før i tiden var det bare svake stier, og man måtte ”rette sin gang etter husenes beliggenhet, fleldens stilling eller endog kompasset.” Andre hindringer, forteller han, var utallige småsjøer og innskjæringer av havet som ville sperre veien. Til stor glede og som et tegn på Røsts fremgang hadde samtlige på øya ”i de sidste år anlagt en udmerket spaservei fra den ene ende av øen til den andre.”

Håndbygde steinkonstruksjoner

Fjerner man seg fra de asfalterte bilveiene finnes spor etter den tiden da røstfolket kjempet mot de naturlige hindringene for ferdsel og laget veier. Der vannet kommer  i innskjæringer i landet, er det flere steder bygget hva røstværingene kaller ”spenger”. Ei spong, flere spenger, heter det på dialekt. Dette er imponerende håndbygde steinkonstruksjoner som binder landet sammen.

Gammel kirkevei

Ei stor og flott spong er Tangsponga som ligger mellom Brasen/Ystnes og Klakken. Dette er den gamle veien til Ystnes. Tangsponga er den største steinsponga på Røst og har ukjent byggeår, men er utvilsomt fra før 1900, i følge kulturminneplanen for kommunen. Det er også rester etter eldre støer og små kaianlegg i området ved Tangsponga. Trolig har området nordvest for sponga vært en av adkomstene til den eldste kjente kirka på Røst, for dem som bodde i Storfjellet.


Tekst fra:  Elisabeth Johansen / John Roald Pettersen:
LOFOTEN – en kulturminneguide, Orkana 2018

Kilder:
Stamnes, Einar: Kulturminneplan for Røst 2017–2022. Røst kommune 2016
Svendsen, Reinert: Historiske efterretninger om Værøy og Røst av Reinert Svendsen, fhv. sogneprest til Værøy. Aschehoug 1916. Ny utgave Sentraltrykkeriet 1981

Foto: Elisabeth Johansen

    !
    9
    N
    1
    2