Røst kirke og alterskapet

Røst kirke  er bygd i 1899 og innviet i 1900, opprinnelig som annekskirke til Værøy. Kirka er en langkirke i tømmer med 285 sitteplasser. Interiøret er i jugendstil, med tidstypiske farger innvendig. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Røst_kirke

Alterskapet

Skapet er laget i nord-Nederland, sannsynligvis Utrecht, et sted mellom 1511 og 1520.

Skapet er en del av en samling skap, den såkalte Lekagruppen. Skapene står i kirker i Ørsta, Grip, Leka, Hadsel og Røst.

Det finnes en legende med ukjent opphav om alterskapet: Den 15. juli 1515 la 14 år gamle prinsesse Isabella av Burgund/Habsburg, senere Elisabeth, ut på reisen som skulle føre henne til København og bryllupet med den dansk-norske kong Kristian 2. Med seg som prest og sjelesørger hadde hun erkebiskopen i Nidaros, Erik Valkendorf. I løpet av turen oppsto det et fryktelig uvær, og prinsessen ble svært syk og redd. Hun sendte bud på erkebiskopen og ga løfte om å skjenke en gave til sitt nye hjemland dersom hun kom trygt frem. Gaven var fem alterskap. Erkebiskop Valkendorf valgte fem kirker i sitt bispedømme som strakte seg fra Sunnmøre til Finnmark som mottakere av alterskapene.

Midtpartiet av skapet

Skapet var opprinnelig forgylt med små gullplater som var stiftet fast, merkene ses ennå.

Skulpturene

I midten er Hellig Olav. Han er den mest populære norske helgenen og med på nesten alle alterskap i Norge fra perioden.

På hver side står en biskop. Det er noe usikkert hvem de, det kan muligens være biskop Nikolaus, de sjøfarendes helgen til venstre og til høyre Augustin eller Laurentius.

Skapdørene

Maleriene på dørene er i stor grad opprinnelige. På innsiden er to viktige kvinnelige helgener i Norge i middelalderen avbildet: til venstre er St. Katarina av Alexandria og til høyre St. Margaretha av Anthiocia.

På utsiden av skapdørene var opprinnelig Hellig Olav og en biskop avbildet. I dag er det 1700-talls overmaling der Moses med lovene og Aron er avbildet.

Skapdørene ble delvis retusjert i 2018 av Stephanie Backes i regi av Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU.

Tekst: Einar Stamnes

Pietro Querini skrev om røstværingenes forhold til kirke og religion i sin beretning - les mer i vedlegget under bildet.Kilde: Therese Hervig Johnsen: Leka-skapene bestillingsverk eller markedsproduksjon? Masteroppgave i kunsthistorie Universitetet i Oslo Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske fag Våren 2007

Foto: Einar Stamnes

https://no.wikipedia.org/wiki/Kirke

 

!
9
N
1
2