UpNorth Festival 2017 / The last of the viking whalers

UpNorth Festival 2017 var et samarbeidsprosjekt med Urban Nation Berlin som bragte kunstnere i verdenstoppen innen urban kunst til Røst. Kunstverkene er spredt rundt på øy, her viser vi bare noen ganske få.  

Kunstnerne var:
Isaac Cordal (es)
Klone Yourself (isr)
Ino (gr)
Lora Zombie (rus)
Spidertag (es)
Franco Jaz (arg)
Elle (us)
Pastel (arg)
Nespoon (pl)

https://en.wikipedia.org/wiki/Street_art

The last of the viking whalers er bilder fra Lofotfisket og vågehvalfangst i Vestfjorden tatt av Marcus Bleasdale for National Geographic. 

Marcus Bleasdale, fotograf og  journalist, donerte bildene fra National Geographic-artikkelen til Røst kommune, og de henger spredt på øya. 

Gå eller sykle rundt øya, let etter kunsten og opplev spennende kunstverk!

https://no.wikipedia.org/wiki/National_GeographicTekst: Røst kommune
Foto: Elisabeth Johansen

    !
    9
    N
    1
    2