• Dante Røst er foreningen lengst nord
  Foto: Kjell Arne Helgebostad

Litteraturpark Pietro Querini

Società Dante Alighieri er en organisasjon som ble grunnlagt i Italia i 1889, med formål å fremme italiensk språk og kultur i Italia og i verden for øvrig. Organisasjonen har i dag mer enn 400 lokalforeninger over hele verden. Dante Røst ble etablert i 2014 som verdens nordligste Dante-forening. 

Tilegnet kjente forfattere og kunstnere 

Et prosjekt i regi av Società Dante Alighieri er litteraturparker, Parchi Letterari, som er tilegnet bestemte forfattere eller områder. I Italia finnes det over 20 litteraturparker tilegnet kjente forfattere og kunstnere som Dante, Vergil, Petrarca og Pasolini. I Norge er litteraturpark Johan Falkberget etablert på Røros. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Società_Dante_Alighieri

På Røst har Dante-foreningen i samarbeid med Røst kommune etablert Litteraturpark Pietro Querini, som er tilegnet Querinis unike beskrivelse av landskapet og folkelivet på Røst, og forfattere og kunstnere inspirert av Querinis historie og det landskapet han vandret i.
 

En døråpner for opplevelser av stedet

Litteraturen om Røst og Querini blir på denne måten en døråpner for opplevelser av stedet, der landskapet, kulturen og tradisjonene spiller en stor rolle. 

Foreningen har en boksamling som  for tiden er tilgjengelig på Fiskarheimen Havly.

https://rost.kommune.no/hva-er-en-litteraturpark/category993.html


Tekst: Røst kommune og På Røst AS

  !
  9
  N
  1
  2