Lingue - torsketunger i italiensk marmor

Kunstneren Anneke von der Fehr står bak disse tre marmorfigurene som er laget med utganspunkt i torsketunger.

Torsketunger er en delikatesse på matbordet, og det å skjære torsketunger har lange og stolte tradisjoner på Røst. Det er første møtet med arbeidslivet for mange unger her ute, og inngangsporten til annet arbeid med fisk for flere av våre ungdommer. Når vinterfisket er i gang og fiskebåtene kommer til kai fullastet med skrei, da står ungan klar og skjærer tunger i et imponerende tempo.  

Røst oppvekstsenter åpnet høsten 2022 og i dag er barnehage, barne - og ungdomsskole og bibliotek samlet på ett sted. Uteområdet er under utvikling og skal inneholde blant annet lekeplass og annen tumleplass for den kommende generasjon på øya, og torsketungene er plassert ved hovedinngangen.  

Lingua er finansiert gjennom tilskudd fra KORO, Røst kommune, bedrifter og privatpersoner med et hjerte for øya. 

    !
    9
    N
    1
    2