• Allmenningskaia ved Gleaveien
  Foto: Elisabeth Johansen
 • Kaia brukes av tilreisende fiskere om vinteren
  Foto: Elisabeth Johansen

Allmenningskai langs Gleaveien

Kommunal kai

Denne kaia er en av tre allmenningskaier som Røst kommune eier og driver. Dette er den største kaia, og den brukes av mange tilreisende fiskere under lofotfisket som foregår fra februar til april. Her er det flere uttak for vann og strøm. Det er 200 meter til Joker som er øyas butikksenter. 

For 2020 gjelder følgende priser:
Anløpsavgift: besøkende fritidsbåter over 15 m kr 50 per anløp i havneavgift
Kaivederlag: under 15 m kr 100 per påbegynt døgn, over 15 m 120 kr

Flytekaia som ligger i tilknytning til allmenningskaia langs Gleaveien er tilgjengelig for allmenn bruk i perioden 1. mai til 30. november. Fra november til mai er kaia øremerket fiskeflåten. Det er spesielle priser for denne kaia.

For å sjekke tilgjengelighet, avtale bruk og betaling, kontakt servicetorget i kommunen:

Røst kommune
Tlf 0047 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

   !
   9
   N
   1
   2