Minnesmerke for fiskebåtene Perly og Trio

!
9
N
1
2