• Brygga
  Foto: Nordlandsmuseet
 • Det gamle handelsstedet på Meland
  Foto: Nordlandsmuseet
 • Tre jenter utenfor Brygga
  Foto: Nordlandsmuseet
 • Brygga en vinterdag
  Foto: Einar Stamnes

Brygga

Brygga er et gammelt handelssted beliggende på Meland, der det var både skipsanløp og poståpneri. Handelsstedet ble oppført i siste halvdel av 1800-tallet av Jacob Kristiansen. Hovedbygning, fjøs, bu og naustmurer av stein står fortsatt. Med til Brygga hører også Alidastua som ligger like ved. Anlegget eies av Røst kommune og er det nærmeste man kommer et museum på øya. Det er tidvis åpent for publikum.

Foto: Nordlandsmuseet og Einar Stamnes / wikimedia commons

   !
   9
   N
   1
   2