Fugler på Røst og sjøfuglbua

Landskapet på Røst består av flat beitemark ispedd myrer og et utall av fersk- og brakkvannsdammer. De står i skarp kontrast til de ruvende og bratte fuglefjellene som reiser seg fra havet mot sørvest.

http://www.seapop.no/no/lokaliteter/rost.html

Fra gammelt av har de enorme sjøfuglkoloniene vært en viktig matkilde for røstfolket. Egg fra måser, krykkje og storfugl, som alke og lomvi, var lenge de eneste eggene man fikk tak i.

Ferske egg til jul

En eldre røstmann forteller at de la ned egg i jordkjelleren utenfor huset om sommeren og hadde ferske egg til julebaksten. Om våren og sommeren ble lunder og skarvunger saltet ned eller hermetisert for å spe på et fiskerikt kosthold. Dun- og fjærsanking inngikk også i denne næringstilpasningen på Røst.

https://no.wikipedia.org/wiki/Lunde


Året er delt i fire fugleårstider 

Vinter

Vinter med mildt klima tiltrekker seg arter som normalt forlater landsdelen, som stær, storspove og rødstilk.

Vår

Det våres tidlig og i begynnelsen av mars er tjelden på plass. Ved påsketider har store flokker av lomvi, alke og lunde samlet seg på havet nedenfor fuglefjellene. Lundene hekker i alle fjellene mens krykkjene har tradisjonelt holdt seg på Vedøya. Røstlandet er vadefuglområde.

Sommer

Sommeren er preget av matsanking for å få frem ungene. Men sommeren er kort, og allerede i juli drar mange av vadefuglene sørover og i august er det stille i fuglefjellene.

Høst

Høst er trekktid og det er ikke uvanlig med opptil 20 forskjellige vadefuglarter på Røstlandet. Grågjess, gråtrost, rødvingetrost er hyppig på besøk, mens høststormene kan drive alkekongene, og andre havfugl, mot land.

Inntil 2018 var det registrert ca. 300 arter i Røst kommune.

https://no.wikipedia.org/wiki/Sjøfugler

Kilde: Steve Baines og Tycho Anker-Nilssen: Fugler på Røst, Røst kommune, 1991

Møte Steve Baines her:


Fugleforskning

Norsk institutt for naturforsking (NINA) har hatt en forskningsstasjon på Røst over flere tiår. Her følger forskerne utviklingen i sjøfuglbestandene, og funnene har ofte vært urovekkende – bestandene går ned.

Nedgangen i hekkende par har vært 80 prosent i løpet av de siste 40 årene – fra 1.5 millioner par sjøfugl til underkant av 300 000 par. 98.5 prosent av fuglene er lunder, i følge forsker Tycho Anker-Nilssen.

https://framsenteret.no/2018/03/meet-the-puffin-man/


Illustrasjoner:
Sjøfuglbua ble reist i 2018 av ornitolog Steve Baines som har fulgt fuglene på Røst gjennom flere tiår. Foto 1–3 Elisabeth Johansen, 4 og 7 Kjell Ove Storvik, 5–6 Det gamle bildet viser fugler sanket som matauk i fjellene, arkiv: Nordlandsmuseet, 8 Jari Tarvainen/SVT, 9 NINA, 10 Tabell Tycho Anker-Nilssen, NINA

https://www.youtube.com/watch?v=9VTiz5t8qOg

!
9
N
1
2