Skomvær fyr

Skomvær fyr ble opprettet i 1887. Fyrtårnet har ni etasjer og er 31,7 meter høyt. Det er laget av støpejern på en sokkel av stein. Opprettelsen av Skomvær fyr ble allerede tatt opp i fyrkommisjonen fra 1855, men det var først i 1878 det ble lagt konkrete planer. Begrunnelsen for et fyr utenfor Røst, var den store avstanden mellom fyrene i den ytre leden i Nord-Norge. Det var stor trafikk knyttet trelasthandelen fra Arkhangelsk. I tillegg kom trafikken til og fra Tromsø, Hammerfest, Vardø og Vadsø. 

Betjeningen på Skomvær skulle være en fyrvokter og to assistenter, alle med sine familier. Det ble oppført to boliger av betong, en til fyrvokter og en tomannsbolig for assistentene. Fyrvokteren hadde eget uthus med fjøs, mens de to assistentene delte ett.

Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. I årene 2009–2014 ble det utført et betydelig restaureringsarbeid og fyrstasjonen har fått tilbake mye av sitt opprinnelige uttrykk.

https://no.wikipedia.org/wiki/Skomvær_fyr

Kittelsen om Skomvær

Kunstneren Theodor Kittelsen har også bidratt til å gjøre fyret kjent. Han bodde en lengre periode på fyret og kom dit fordi han hadde en slektning som var fyrvokterassistent der. 

“Her er vi på den ytterste av de ytterste øyer, langt ute i havet. Skomvær ligger henimot to mil syd for Røst, den ytterste øy i Lofotrekken. De eneste som bor der er fyrvokterne med sine familier.

Havet er lunefullt og forferdelig her oppe, i månedsvis kan det stenge for alt samkvem med andre.

Øyen er ikke stor. Den er dekket av et torvlag med tynt, stridt gress. Rundt sidene gaper ville forrevne revner og sprekker. Det er tilholdsstedet for fiskeoteren og skarven som om aftenen flokker seg sammen i store flokker.

Men enda mener røstværingene at Skomvær er det gildeste stedet av øyene. Pen og grønn, sier de.”

https://no.wikipedia.org/wiki/Theodor_Kittelsen

 

Kilder:
Lindesnes fyrmuseum / kystreise.no og www.nfk.no/fylkesleksikon (Kilde til sitat av Kittelsen ikke oppgitt.)

Illustrasjoner

 1. Blue elf / Wikimedia Commons CC 3.0
 2. Danckert Monrad-Krohn, Riksantikvaren Creative Commons 2.5
 3. Fra tiden Skomvær var bebodd og fyret bemannet. Legg merke til stuehagen utenfor det ene bolighuset. Dalsfjord fyrmuseum, Nfk/fylkesleksikon
 4. Skomvær fyr 1891 av Theodor Kittelsen / Fourandsixty CC-PD Mark
 5. Theodor Kittelsen / Fourandsixty CC-PD Mark
 6. Anders Beer Wilse / Frankemann CC-BY-2.5
  !
  9
  N
  1
  2