• Allmenningskai nedenfor Fiskarheimen
  Foto: Einar Stamnes

Allmenningskaia nedenfor Fiskarheimen Havly

Dette er en av tre allmenningskaier som Røst kommune eier og driver.

Her er det tilgang til vann.

For 2019 gjelder følgende priser:
Anløpsavgift: besøkende fritidsbåter over 15 m kr 50 per anløp i havneavgift
Kaivederlag: under 15 m kr 100 per påbegynt døgn, over 15 m 120 kr

For å sjekke tilgjengelighet, avtale bruk og betaling, kontakt servicetorget i kommunen:

Røst kommune
Tlf 0047 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no


Foto: Einar Stamnes

   !
   9
   N
   1
   2