Steinkirkeruinen

Kirkeruinen som ruver i terrenget er fra 1800-tallet – dette er ikke en middelaldersteinkirke som mange kan komme til å tro. Denne steinkirka ble reist etter at en orkan raste gjennom øyriket og tok den forrige kirka en januardag i 1835.

Ny kirke

Kirka ble bygget i 1839 av dugelige steinbyggere fra Overhalla, 18 alen lang og 14 alen bred, ”… meget net og rummelig nok for den lille Menighed”, fortalte presten som fikk bygget kirka, sogneprest til Værø og Røst, Christian August Grønvold. Han skildrer prosessen og innvielsen i sine memoarer,  en interessant samtidsskildring av hvordan en tilreisende lærd opplever Værøy og Røst første halvdel av 1800-tallet.

Presten forteller

”Ved min Tiltrædelse av Embædet var der paa Værø omtrent 170 Sjæle og på Røst omtrent 70,” forteller han. Kirka ble innviet 21. juli 1839.

Orkanen herjer

Altertavlen, kalken og messeklærne var også bevart etter orkanen og finnes i den nyeste kirka som ble reist et helt annet sted i 1899 da steinkirka ble for liten for en voksende menighet.

Hvis noen har lyst å lese om steinkirker og steinkirkeruiner, klikk her:
https://no.wikipedia.org/wiki/Norske_middelalderkirker_i_stein


Tekst: fra Elisabeth Johansen / John Roald Pettersen:
LOFOTEN en kulturminneguide Orkana 2018

Kilder:
Grønvold, Christian August: Mit Liv i Aarene efter 1814.
Meddelt ved Didrik Grønvold. Cammermeyers boghandel 1943

Illustrasjoner:
Kirka ble revet da ny kirke skulle bygges, og kun steinkroppen ble stående igjen, foto: Riksantikvaren og Elisabeth Johansen

    !
    9
    N
    1
    2