Gjestekai hos Glea

Vi har stor kaiplass som brukes av fiskere om vinteren under Lofotfisket. Ellers i året er det også plass for andre. 

Tilbud

Ved våre faste kaier og flytekaier er det mulig å koble seg til landstrøm.
Det er også sanitæranlegg med dusj og vaskemaskin i andre etasje i den hvite brygga.

Betaling

I en postkasse på veggen på den nærmeste bua ligger skjemaer og konvolutter. Skriv navn på båt og antall døgn. Penger kan legges sammen med skjemaet i konvolutten og leveres på Gleas kontor eller i postkassen utenfor kontoret hvis det er stengt. Vi kan også ta betaling på kortterminal på kontoret.

Kontoret er åpent 0800–1530


AS Glea
Tel + 47 760 50 900
epost post@glea.no 

www.glea.no

www.facebook.com/glealofoten/      

 

 

    !
    9
    N
    1
    2