Tranproduksjon på Røst

Tran er blitt produsert på Røst i flere hundre år.

Røst trandamperi produserer store mengder tran hver vinter. Tranhistorien på Røst finner du i vedlegget over.

Adresse:
Gleaveien 6

    !
    9
    N
    1
    2