• taremiler i Sandbergan
  Carl Fredrik Lindemann Dons

Taremiler i Sandbergan

I Nesset, på nordenden av Røst kan man ennå se runde steinsettinger etter taremilene.

En viktig ekstrainntekt på våren og sommeren var brenning av tare for å utvinne jod, som var etterspurt både til sårbehandling og kosttilskudd. På Røst ble det brent tare til midten av forrige århundre. 

Carl Fredrik Lindemann Dons var en norsk naturforsker. Han var konservator ved Tromsø Museum i 1909–1920, konservator ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs museum i Trondheim i 1920–1949, og bestyrer av Trondheim biologiske stasjon fra 1931.Dons publiserte en rekke arbeider fortrinnsvis over Norges marine fauna. Han skrev også mange populære artikler og flere bøker, deriblant boken "De tusen øers land" (1936) fra sitt besøk på Røst.
I boka beskriver Dons bl.a. taremilene - se vedlegg under hovedbildet.

  !
  9
  N
  1
  2