• Små og store fiskefartøy leverer fangsten side o
  Foto: Kjell Ove Storvik
 • Skreien heises på land fra båtene i containere
  Foto: Kjell Ove Storvik
 • Skreien helles over i en bulkløfter
  Foto: Kjell Ove Storvik
 • Fra bulkløfteren går fisken videre på et transp
  Foto: Kjell Ove Storvik
 • På sløyelinja sprettes fisken opp i buken
  Foto: Kjell Ove Storvik
 • Når fisken er sløyd, går den videre til automat
  Foto: Kjell Ove Storvik
 • Fersk og fin ligger skreien nysløyd i kar
  Foto: Kjell Ove Storvik
 • Å klargjøre fisken for henging på hjeller er å
  Foto: Kjell Ove Storvik
 • Det betyr å tvinne sammen to og to fisk av noenlu
  Foto: Kjell Ove Storvik
 • Å skjære torsketunger er en tradisjonsrik aktivi
  Foto: Kjell Ove Storvik

Lande, sløye, sperre

 1. At skreien kommer på hjellene på Røst hver vinter, er like sikkert som at sola ikke går ned midtsommertid. Fiskerne som sikrer vinterinntekta og arbeid til røstfolket, har reist fra mange steder i Norge for å lande her og blande seg med fiskerne som driver helårlig drift fra øya i havet. Små og store fiskefartøy leverer fangsten side om side, og det kan være tett langs kaiene når det står på, med 300 til 400 fiskebåter i aktivitet på det meste. Her leverer «Eros» fra Landegode dagens fangst hos AS Glea.
 2. Skreien heises på land fra båtene i containere. Når skreien kommer på land er den bløgget, det vil si tappet for blod. Bløgging skjer om bord med en gang skreien er lempet opp i båten. Dette er avgjørende for at fisken skal få god kvalitet.
 3. Truckføreren sørger for at skreien helles over i en bulkløfter.
 4. Fra bulkløfteren går fisken videre på et transportbånd inn på sløyelinja i mottakshallen.
 5. Inne i mottakshallen er ei halvautomatisert produksjonslinje for sløying av fisken. På sløyelinja sprettes fisken opp i buken fra øverst ved nakkebeinet og ned til gattboret. Sloget, innvollene til fisken, går til ensilasjeproduksjon og ender som dyre- eller fiskefôr, mens rogn og lever sorteres i sine binger for videre utnytting til menneskemat.

  Fim fra sløyehallen: https://vimeo.com/251138861

 6. Når fisken er sløyd, går den videre til automatisk veiing og kort mellomlagring på vei videre.
 7. Fersk og fin ligger skreien nysløyd i kar klar for neste trinn. En del av den største fisken som er for stor til å kunne tørkes, går til saltfiskproduksjon. Saltfisken blir siden tørket til klippfisk. Noe av den ferske skreien ises i isoporkasser og sendes rett til ferskfiskmarkedet, nasjonalt eller internasjonalt, mens store kvanta skal sperres for så å henges på hjeller.
 8. Å klargjøre fisken for henging på hjeller er å sperre den. Det betyr å tvinne sammen to og to fisk av noenlunde samme størrelse, i sporden, med ei løkke.
 9. Det gjennomføres forsøksproduksjon med å automatisere sperringen som ellers skjer for hånd.
 10. Å skjære torsketunger er en tradisjonsrik aktivitet og en god inntektskilde for barn og ungdom i fiskeværene i Lofoten. Her er det Thora Ekrem som sikrer seg lommepenger.

 https://no.wikipedia.org/wiki/Lofotfisket

84-årige Julian Nilsen er røstværing og var aktiv fisker i sitt yrkesliv. Fiskeriet, det var det vi måtte leve av, og det er det den dag i dag også, slår han fast. Her forteller Julian Nilsen fra livet på havet og i bua.

https://vimeo.com/216569747

Tekst: fra Elisabeth Johansen, Anne Cecilie Pedersen, Einar Stamnes
Tørrfisk kystkultur, kokekunst, Querini Orkana 2018

Film og foto: Kjell Ove Storvik

  !
  9
  N
  1
  2